Other Staff

In addition to our full-time faculty members, numerous specialists of Jewish history and culture regularly hold courses and seminars for our students, including:

 • Jerzy Kichler
 • Jerzy Krzysztof Kos
 • Krzysztof Morta
 • Bożena Muszkalska
 • Mariusz Rosik
 • Bożena Szaynok
 • Leszek Ziątkowski

Other past and current lecturers include:

 • David Basok
 • Rina Benari
 • Urit Berman
 • Gideon Biger
 • Rafael Blau
 • Jagoda Budzik
 • Danielle Chaimovitz-Basok
 • Dariusz Dekiert
 • Mateusz Goliński
 • Samuel Heilman
 • Tyson Herberger
 • Agnieszka Ilwicka
 • Magdalena Jóźwiak
 • Piotr Lewiński
 • Karolina Koprowska
 • Marian Marzyński
 • Agnieszka Mitas-Syrek
 • Anna Rambiert-Kwaśniewska
 • Icchak Rapoport
 • Daniel Reiser
 • Weronika Romanik
 • Moshe Rosman
 • Małgorzata Różewicz
 • Luiza Rzymowska
 • Sebastian Smolarz
 • Bartłomiej Stawiarski
 • Małgorzata Stolarska-Fronia
 • Marcin Szydzisz
 • Andrzej Trzciński
 • Wojciech Tworek
 • Franciszek Wasyl
 • Przemysław Zawada