Other

Research by scholars at the Department also regularly appears in publications other than the departmental series, including:

  • Agnieszka Jagodzińska, „Duszozbawcy”?. Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Austeria, Cracow–Budapest 2017.
  • Katarzyna Liszka, Etyka i pamięć o Zagładzie, IBL PAN, Warsaw 2016
  • Marcin Wodziński, Hasidism and Politics. The Kingdom of Poland, 1815–1864, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford 2013
  • Marcin Wodziński, Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008
  • Marcin Wodziński, Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, trans. Sarah Cozens, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford 2005
  • Marcin Wodziński, Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien II / Bibliography on the History of Silesian Jewry II, Saur-Verlag, München 2004 (Bibliographie zur deutsch-jüdischen Geschichte, Bd. 7)
  • Marcin Wodziński, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Wydawnictwo Cyklady, Warsaw 2003
  • Andrzej Trzciński, Marcin Wodziński, Cmentarz żydowski w Lesku, cz. 1: Wiek XVI i XVII, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002
  • Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, Janusz Spyra, Marcin Wodziński (eds.), Muzeum Těšínska, Český Těšín 2001
  • Jews in Silesia, Marcin Wodziński, Janusz Spyra (eds.), Księgarnia Akademicka, Cracow 2001