Seminars

Faculty members, collaborators and supporters of the Jewish Studies Department have been holding regular academic seminars on Thursdays for many years. Participants discuss not only the work of our PhD students, but also all research projects carried out by employees and co-workers, as well as recently published monographs in the field of humanities. The Department has also organized seminars with the Willy Brandt Center and the Art History Institute.

Guest speakers are regularly invited from other institutions in Poland and abroad. Past participants include: Eliyana Adler (Penn State University), Abraham Ascher (CUNY), Štěpán Balík (Uniwersytet Południowoczeski w Budziejowicach), Gideon Biger (Tel Aviv University), Rafael Blau, Tobias Brinkman (University of Southampton), Jagoda Budzik (UM), Elżbieta Chromiec (DWSSP Asesor, Wrocław), Michał Galas (UJ), Ewa Geller (UW), Boris Gerus, Adam Heimrath, Elliott Horowitz (Bar Ilan University), Dariusz Jażdżyk, Barbara Kirshenblatt-Gimblett (NYU), Agnieszka Kłos (UWr), Monika Kozak, Agata Kroh, Bartłomiej Krupa (UAM), Maciej Łagiewski (Muzeum Miejskie Wrocławia), Anna Majdanik-Łysiak (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie), Vivian Mann (Jewish Museum, New York), Artur Markowski (UW), Marian Marzyński, Alicja Maślak-Maciejewska (UJ), Anna Michałowska (UW), Anna Molisak (UW), Krzysztof Morta (UWr), Bożena Muszkalska (UAM, UWr), David Peleg (Ambasada Izraela w Warszawie), Rajmund Pietkiewicz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Antony Polonsky (Brandeis University), Radosław Pyffel (PAN), Mordecai Roshwald (University of Minnesota), Moshe Rosman (Bar Ilan University), Nachma Sandrow, Alon Simhayoff (Ambasada Izraela w Warszawie), Agnieszka Skalska-Graczyk (Muzeum Sztuki w Łodzi), Shaul Stampfer (Hebrew University), Małgorzata Stolarska-Fronia (Muzeum Historii Żydów Polskich), Marzena Szugiero, (UW), Adam Szumilak (UWr), Bella Szwarcman-Czarnota (Midrasz), Adam Szydzisz (UWr), Karolina Szymaniak (UJ), Marek Tuszewicki (UJ), Wioletta Wejman (Ośrodek Brama Grodzka), Leszek Ziątkowski (UWr).